اخبار

1395/12/13


از ارکان توسعه پایدار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می باشد. آب و خاک به عنوان دو عنصر اصلی تشکیل دهنده کره زمین و تامین کننده حیات، نیازمند توجه ویژه انسانها جهت حفظ کمی و کیفی می باشند. با رشد چشمگیر تکنولوژی در دهه های اخیر متاسفانه غفلت از منابع  آب و خاک گسترش یافته و در صورت ادامه روند موجود، صدمات جبران ناپذیری متوجه آیندگان خواهد شد. اولین همایش آب، خاک و علوم محیطی با هدف آشنایی با روش ها و تکنولوژیهای روز دنیا جهت حفظ کمی و کیفی منابع اصلی حیات (آب و خاک) و کمک به بهبود وضعیت بحرانی آن در کشورهای در حال توسعه فعالیت خود را آغاز کرده است. در این راستا از تجربیات و تخصص اساتید برجسته دانشگاه های داخل و خارج کشور در حوزه های  مرتبط استفاده شده که امید است دستاوردهای این همایش بتواند منجر به آغاز نگرشی جدید جهت بهره برداری صحیح، حفاظت پایدار و بهبود منابع زیست محیطی کره زمین گردد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !