اخبار

1396/05/10


با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پيرو نامه اي به شماره  46700/پ  مورخ 96/10/13 از سوي جناب آقاي مهدی علیاری شوره دلی مدیر محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه شیراز پيرو نامه اي به شماره  961/10/13895 مورخ 96/09/26 از سوي جناب آقاي دكتر محمدهادی اسنکدری مدیر محترم امور پژوهشي، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه خوارزمی پيرو نامه اي به شماره  202298 مورخ 96/09/29 از سوي جناب آقاي دكتر حسین مشهدی زاده معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

 

 

 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه شهركرد پيرو نامه اي به شماره  140/667 مورخ 96/10/11   از سوي جناب آقاي دكتر مهران عربی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پيرو نامه اي به شماره  8/29/30291/د مورخ 96/05/05 از سوي جناب آقای دکتر کرم اله دانش فرد سرپرست معاونت محترم پژوهشي، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

 با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر پيرو نامه اي به شماره  442-96 مورخ  96/05/04 از سوي سرکار خانم دکتر سهرابی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  پيرو نامه اي به شماره 4612/1-08/11 مورخ 96/05/11  از سوي جناب آقاي دكتر حسین عباسپور سرپرست دانشگاه، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه جامع علمی کاربردی پيرو نامه اي به شماره  972/م آ/ع/9605 مورخ 96/05/24  از سوي جناب آقاي دكتر میلاد امینی سرپرست مرکز، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه بیرجند پيرو نامه اي به شماره  4455/ص/1396 مورخ 96/07/17   از سوي سرکار خانم دکتر مرضیه ثاقب جو مدیر محترم امور پژوهشي دانشگاه، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه بناب پيرو نامه اي به شماره 542-96 مورخ 96/06/25  از سوي جناب آقاي دكتر غفوریان معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، موسسه آموزش عالی آل طه پيرو نامه اي به شماره 24811/م آ/ 96 مورخ 96/04/27 از سوي جناب آقاي دكتر مهدی مفیدی معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه زابل پيرو نامه اي به شماره 10/96/2427/پ  مورخ 96/08/01 از سوي جناب آقاي دكتر محمد اله بخش معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان 
كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پيرو نامه اي به شماره   5652-96 مورخ  96/06/25 از سوي جناب آقاي دكتر رسول دامنی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه بین المللی امام خمینی پيرو نامه اي به شماره 1/83110/ص مورخ 96/10/11 از سوي جناب آقاي دكتر منصور خانکی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
   با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه گنبد کاووس پيرو نامه اي به شماره 77300 مورخ 96/08/21 از سوي جناب آقاي دكتر علی حشمت پور معاونت محترم آموزشی و پژوهشي، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !