اخبار

1396/07/23


 
 
 
 
 

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، انجمن متخصصان محيط زيست ايران پيرو نامه اي به شماره 256-96 مورخ 96/05/10 از سوي جناب آقاي دكتر عباسپور ریاست محترم ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، انجمن  مهندسی پل ایران پيرو نامه اي به شماره 690-96 مورخ  96/06/13 از سوي جناب آقاي  پرفسور دانشجو ریاست محترم ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند،  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران پيرو نامه اي به شماره 690-96 مورخ 96/06/04  از سوي جناب آقاي دكتر  ریاست محترم ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.


 


با احترام 

به استحضار پژوهشگران محترم ميرساند انجمن آبخیزداری ایران  به رياست جناب آقای  دکتر صادقی پیرو نامه به شماره 804-96 مورخ 96/07/15  به جمع حاميان كنگره آب،خاك و علوم محيطي پيوست. 

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، انجمن علوم و مهندسی منابع آب پيرو نامه اي به شماره 421-96  مورخ  96/07/02 از سوي جناب آقاي دكتر جلالی دبیر محترم انجمن، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، انجمن انرژی خورشیدی ایران پيرو نامه اي به شماره 742-96  مورخ 96/06/07  از سوي جناب آقاي دكتر شوری دبیرکل محترم انجمن ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران پيرو نامه اي به شماره 96036 مورخ 96/09/04 از سوي جناب آقاي محمدعلی عبدلی نایب رییس محترم انجمن، به جمع حاميان كنگره عمران ،معماری و علوم محيطي پيوست.
  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، نایب رییس انجمن مخاطره شناسی ایران پيرو نامه اي به شماره 423-96 مورخ 96/06/04 از سوي جناب آقاي دكتر سلطانی نایب رییس محترم انجمن، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
  با احترام


 
 
 
 
   
   
   
   
 
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !