تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

- تاریخ برگزاری کنگره:
11 و 12 اسفندماه 1396

- آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
20 بهمن 1396

- آخرین مهلت ثبت نام در کنگره:
27 بهمن 1396